rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật y học

3/20/2020 4:10 AM
  • Tiến sĩ: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
  • Tiến sĩ: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
  • Thạc sĩ: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
  • Thầy thuốc nhân dân (2013)
  • Có Công trình NCKH được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ năm 2017 (Đồng tác giả)
  • Có công trình NCKH được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô năm 2013
  • Và nhiều công trình, bài báo khoa học khác
  • Thạc sĩ: Đại học Phenikaa