Giới thiệu chung về khoa Kỹ thuật Y học

8/1/2020 30 lượt xem
Các bạn học sinh, sinh viên thân mến!<br />Chúng tôi xin gửi đến Quý vị lời chào trân trọng từ Khoa Kỹ thuật Y học thuộc Trường đại học Phenikaa.<br />Trường Đại học Phenikaa có sứ mệnh và thế mạnh ... 

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 120 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 124 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 75 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 87 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/2/2019 100 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành